Cennik

Wynagrodzenie:

Wysokość honorarium każdorazowo negocjowana jest indywidualnie i uzależnione jest od nakładu pracy i/lub zawiłości sprawy. Pomoc prawna może być również świadczona w oparciu o jednorazowe zlecenia indywidualne lub zlecenia stałej obsługi prawnej.

Kancelaria dopuszcza następujące sposoby rozliczeń:

Godzinowy – wynagrodzenie określone na podstawie ilości przepracowanych godzin

Zryczałtowany – wynagrodzenie stałe, określone stawką miesięczną opłatą

Indywidualny – wynagrodzenie indywidualnie ustalone z klientem.

Pisma procesowe i umowy:

Koszt napisania pisma procesowego (np. pozwu lub apelacji) ustalany jest ryczałtowo z góry a jego cena uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy i terminu w jakim pismo to ma być wykonane.

Koszt sporządzenia lub analizy umowy ustalany jest zawsze indywidualnie, a zależy w szczególności od stopnia jej szczegółowości oraz terminu jej wykonania.

Sprawy sądowe:

Co do zasady obowiązuje wynagrodzenie zryczałtowane, które pobierane jest za prowadzenie spraw sądowych. Wysokość tego wynagrodzenia ustalana jest zawsze na drodze indywidualnej umowy z klientem, którego elementem wyjściowym jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.02.163.1348), zgodnie z którym stawki minimalne wynoszą a uzależnione są od wartości przedmiotu sprawy:

1. do 500 zł – 60 zł
2.powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł
3.powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł
4.powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł
5.powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł
6.powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł
7.powyżej 200.000 zł – 7.200 zł

Koszty związane z dojazdem są rozliczane na podstawie stosownych przepisów prawa i przedłożonych dokumentów.

Do wszystkich podanych kwot doliczyć należy obowiązujący Kancelarię w dniu podjęcia czynności podatek VAT (23%)