Kancelaria „Subsidium” działa na rynku usług prawnych od 1 września 2006 roku świadcząc je w zakresie obsługi prawnej i mediacji.

Beneficjentami usług są osoby fizyczne oraz podmioty nie będące osobami fizycznymi.

Kancelaria w trosce o dobro klienta oraz najwyższą jakość świadczonych usług każdorazowo z należytą starannością, uczciwością, sumiennością i gorliwością, gruntownie i rzetelnie według najlepszej woli i wiedzy analizuje problem i przed podjęciem się dokonywania czynności i/lub prowadzenia informuje zainteresowanego o podjętym stanowisku oceniając realnie szanse powodzenia. Wszelkie dalsze czynności w tym również strategia działania i postępowania w sprawie zawsze konsultowana jest z zainteresowanym współpracą klientem.

Subsidium – w dosłownym tłumaczeniu znaczy pomoc, która jest głównym celem Kancelarii.